Torsdagschill är vad vi kallar våra avslappnade
micro-event i Generators lokal på
Gamla Bryggeriet, Nyköping.

25 juli 2015
Festival decimal
Den lilla mysiga visfestivalen
på Fåfängans Kultur- och trädgårdscafé


Vi är en samlingspunkt för alla som vill skapa stora som små upplevelser.

Generator fungerar som ett nätverk där medlemmarna kan utbyta erfarenheter och kontakter med varandra.

Generator har fin lokal Gamla Bryggeriet, lokalen är hjärtat i vår verksamhet. Här samlas vi och träffas på ritkigt. Alla är välkomna!